विषम विनाइल फ्लोर

  • Heterogeneous vinyl floor

    विषम विनाइल फ्लोर

    विषम विनाइल फ्लोर बहु ​​तहमा हुन्छ विशेष प्रक्रियाबाट प्राय: माथिदेखि तल पाँच तहसम्म, ती हुन् यूवी कोटिंग लेयर, पोशाक तह, प्रिन्टिंग लेयर, ग्लास फाइबर लेयर, उच्च लोच परत वा उच्च घनत्व कम्प्याक्ट तह र पछाडि सील तह।